Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Nowy Dwór Gdański  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Nowy Dwór Gdański

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Nowy Dwór Gdański.

Mapa Geoportal Nowy Dwór Gdański
Mapa z granicą gminy Nowy Dwór Gdański

Dane urzędu

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskimul. Wejhera 3Nowy Dwór Gdański, 82-100

Tel: 55 2472401

Fax: 55 2472405

Elektroniczna skrzynka podawcza: /4xe73ujx46/skrytka

E-mail: urzad@miastonowydwor.pl

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Nowy Dwór Gdański: 2210023

Witryna: www.miastonowydwor.pl

Władze lokalne: Burmistrz Jacek Wojciech MICHALSKIurzad@miastonowydwor.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Nowego Dworu Gdańskiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Nowy Dwór Gdański to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Nowy Dwór Gdański na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Nowego Dworu Gdańskiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Nowego Dworu Gdańskiego, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Nowego Dworu Gdańskiego

Gmina Nowy Dwór Gdański w liczbach

Powierzchnia gminy Nowy Dwór Gdański*

213 km2

279 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Nowy Dwór Gdański*

17 607 mieszkańców

421 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Nowy Dwór Gdański*

83 mieszkańców na km2

938 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Nowy Dwór Gdański

Geoportal Nowy Dwór Gdański prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Nowy Dwór Gdański, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Nowy Dwór Gdański.

Dostęp do danych Geoportalu Nowy Dwór Gdański

Jak powstał Geoportal gminy Nowy Dwór Gdański?

Geoportal Nowy Dwór Gdański powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Nowy Dwór Gdański, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Nowy Dwór Gdański.

Geoportal Nowy Dwór Gdański umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Nowy Dwór Gdański oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Nowy Dwór Gdański, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Nowy Dwór Gdański

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Nowy Dwór Gdański?

Informacje na Geoportalu Nowy Dwór Gdański

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Nowy Dwór Gdański?

Korzyści z Geoportalu Nowy Dwór Gdański

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Nowy Dwór Gdański?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Nowy Dwór Gdański.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Nowy Dwór Gdański łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Nowym Dworze Gdańskim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Nowego Dworu Gdańskiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Nowy Dwór Gdański, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Nowy Dwór Gdański oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Nowy Dwór Gdański. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Nowego Dworu Gdańskiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Nowego Dworu Gdańskiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Nowy Dwór Gdański. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Nowy Dwór Gdański.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Nowym Dworze Gdańskim.

  Geoportal gminy Nowy Dwór Gdański posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Nowy Dwór Gdański. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Nowym Dworze Gdańskim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Nowy Dwór Gdański przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Nowym Dworze Gdańskim.

  W Geoportalu Nowy Dwór Gdański przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Nowy Dwór Gdański. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Nowym Dworze Gdańskim. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Nowy Dwór Gdański zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Nowy Dwór Gdański, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Nowy Dwór Gdański oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Nowy Dwór Gdański.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Nowy Dwór Gdański. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Nowy Dwór Gdański są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Nowy Dwór Gdański podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Nowy Dwór Gdański.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Nowym Dworze Gdańskim. W Geoportalu gminy Nowy Dwór Gdański udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Nowym Dworze Gdańskim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowy Dwór Gdański.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowy Dwór Gdański. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Nowy Dwór Gdański.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Nowy Dwór Gdański, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Nowy Dwór Gdański. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Nowy Dwór Gdański.

 • Zabytki w gminie Nowy Dwór Gdański

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Nowy Dwór Gdański. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Nowy Dwór Gdański oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Nowy Dwór Gdański.

 • Informacje o wyborach w gminie Nowy Dwór Gdański

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Nowy Dwór Gdański. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Nowy Dwór Gdański i wiele istotnych informacji.

Geoportal Nowy Dwór Gdański dla mieszkańców

Geoportal Nowy Dwór Gdański jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Nowy Dwór Gdański. Na mapie Nowego Dworu Gdańskiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Nowy Dwór Gdański mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Nowy Dwór Gdański. Korzystając z map Geoportalu gminy Nowy Dwór Gdański w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Nowy Dwór Gdański są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Nowy Dwór Gdański dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Nowy Dwór Gdański dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.